Det här är eLPT

eLPT är ett ledarprofiltest där ledaren själv skattar sin egen prestationsmiljö utifrån 120 frågor, i 7 dimensioner och med 40 olika variabler. Profilen är resultatet av en självskattning och ger en bra bild av hur ledaren vill ha sin prestationsmiljö organiserad. Som sådan ger profilen ovärderlig hjälp när det gäller att identifiera styrkor och svagheter i en arbetsgrupp eller på ett företag. Om profilen genomförs av alla i exempelvis en ledningsgrupp, (och deltagarna ger sin tillåtelse att visa upp sin profil för övriga i gruppen), så kan den dialog som följer ge en ökad förståelse för varandras prestationspotential.