Integritetspolicy

Personuppgiftshantering - GDPR

I samband med att eLPT genomförs samtycker adepten till att dennes personuppgifter behandlas i eLPT:s och Thomas Fogdö AB:s interna dataregister. De personuppgifter som sparas framgår av det protokoll som adepten fyller i innan personen fyller i profilen vid första tillfället.
Uppgifter som sparas är:

 • namn

 • adress

 • e-postadress

 • telefonnummer

 • kön

 • ålder

 • yrke

 • nuvarande arbetsgivare

 • ledarerfarenhet

 • ledarutbildning

 • modersmål

Dessa personuppgifter samlas in för att administrera profilen men också för kommande forskningsändamål i syfte att utveckla eLPT.
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som till exempel tillhandahåller IT-tjänster

 • Forskare

Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Du har rätt till

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

 • Rätt till dataportabilitet  du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss


Personuppgiftsbehandlingen utförs av Thomas Fogdö AB (org.nr. 556539-4797), Drottning Christinas väg 1A, 752 37 Uppsala.

Reviderades den 14 januari 2022