Om eLPT


eLPT är ett ledarprofiltest där ledaren själv skattar sin egen prestationsmiljö utifrån 120 påståenden, i 7 dimensioner och med 40 olika variabler. Profilen är resultatet av en självskattning och ger en bra bild av hur ledaren vill ha sin prestationsmiljö organiserad. Som sådan ger profilen ovärderlig hjälp när det gäller att identifiera styrkor och svagheter i en arbetsgrupp eller på ett företag. Om profilen genomförs av alla i exempelvis en ledningsgrupp så kan den dialog som följer ge en ökad förståelse för varandras prestationspotentialer (förutsätter att deltagarna ger sin tillåtelse att visa upp sin profil för övriga i gruppen).

I processen att identifiera styrkor och svagheter är eLPT är kraftfullt verktyg. Vi rekommenderar att profilen används initialt i en kartläggningsfas och med en erfaren konsult som handledare.

eLPT är utvecklad av Thomas Fogdö, Johan Plate och professor Peter Hassmén.

Dimensionerna och variablerna är följande:

Personlighet - bassjälvkänsla, prestationsbaserad självkänsla, attributionsstil, extraversion, neuroticism, öppenhet för förändringar, positiv och negativ perfektionism samt självinsikt

Mål och Motivation - målsättning (egen), harmonisk passion, tvångsmässig passion

Färdigheter/förmågor - stresshanteringsförmåga, hantera motgångar, hantera negativt inre samtal, mental uthållighet, mod, behålla självförtroende, positivt inre samtal

Ledarstil - resultatinriktad, relationsinriktad, stödjande, coachande, delegerande, instruerande, styrande, utvecklande

Prestationsmiljö - gruppsammanhållning, öppenhet (tankar etc.)

Ledarförmågor/färdigheter - anpassningsförmåga, emotionell intelligens, formulera visioner och mål, fatta beslut, lösa problem, hantera negativt inre samtal, hantera yttre krav, hantera konflikter, kommunikation (inklusive återkoppling)

Varningssignaler

eLPT förklaring