Om eLPT

eLPT är ett ledarprofiltest där ledaren själv skattar sin egen prestationsmiljö utifrån 120 frågor, i 7 dimensioner och med 40 olika variabler. Profilen är resultatet av en självskattning och ger en bra bild av hur ledaren vill ha sin prestationsmiljö organiserad. Som sådan ger profilen ovärderlig hjälp när det gäller att identifiera styrkor och svagheter i en arbetsgrupp eller på ett företag. Om profilen genomförs av alla i exempelvis en ledningsgrupp, (och deltagarna ger sin tillåtelse att visa upp sin profil för övriga i gruppen), så kan den dialog som följer ge en ökad förståelse för varandras prestationspotentialer.

I processen att identifiera styrkor och svagheter är eLPT är kraftfullt verktyg. Vi rekommenderar att profilen används initialt i en kartläggningsfas och med en erfaren mental rådgivare som handledare.

eLPT är utvecklad av edvisor ab och professor Peter Hassmén, Umeå Universitet.

 

Dimensionerna och variablerna är följande:

Personlighet - bassjälvkänsla, prestationsbaserad självkänsla, attributionsstil, extraversion, neuroticism, öppenhet för förändringar, positiv och negativ perfektionism samt självinsikt

Mål och Motivation - målsättning (egen), harmonisk passion, tvångsmässig passion

Färdigheter/förmågor - stresshanteringsförmåga, hantera motgångar, hantera negativt inre samtal, mental uthållighet, mod, behålla självförtroende, positivt inre samtal

Ledarstil - resultatinriktad, relationsinriktad, stödjande, coachande, delegerande, instruerande, styrande, utvecklande

Prestationsmiljö - gruppsammanhållning, öppenhet (tankar etc.)

Ledarförmågor/färdigheter - anpassningsförmåga, emotionell intelligens, formulera visioner och mål, fatta beslut, lösa problem, hantera negativt inre samtal, hantera yttre krav, hantera konflikter, kommunikation (inklusive återkoppling)

Varningssignaler


eLPT förklaring

 

 

PUL

I samband  att eLPT genomförs samtycker adepten till att dennes personuppgifter behandlas i edvisor ab:s interna dataregister. De personuppgifter som sparas framgår av det protokoll som adepten fyller i innan han/hon fyller i profiltestet vid första gången. De är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder, yrke, nuvarande arbetsgivare, ledarefarenhet, ledarutbildning och modersmål.

Dessa personuppgifter samlas in för att administrera testet men också för eventuellt kommande forskningsändamål.

Person som har personuppgifter registrerade hos oss har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter som behandlas samt begära rättelse av dessa. Personuppgiftsbehandlingen utförs av edvisor ab, organisationsnummer 556604-9374, Uppsala Slott, 752 37 Uppsala.