Om oss

eLPT drivs och utvecklas av Thomas Fogdö och Johan Plate. Thomas och Johan har stor erfarenhet av handledning av individer med höga ambitioner och mål och vet vad som krävs för att nå topprestationer.

eLPT är framtaget i samarbete med Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi. Profiltestet tillför värdefull information för dig som ledarskapskonsult i ditt arbete med ledare, framför allt i kartläggnings- och utvärderingsfasen. Profiltestet ligger med fördel som grund för de träningsprogram som leder individen till uppsatta mål inom dess personliga utveckling.

Kontakta oss
Är du intresserad av att använda eLPT i din utövning eller om du som ledare vill göra profilen är du välkommen att kontakta oss på info@fogdo.nu.